Vitaliteit en Herstel Coaching


Tijdens een levensloopbaan kan er een periode zijn waarin de motivatie over je werkuitvoering afneemt, wat stress kan veroorzaken. Het is belangrijk om op tijd te kijken welke factoren in de werkomgeving of jezelf je welbevinden en optimale uitvoering van je taken en loopbaanontwikkeling in de weg staan.

Levensloopbaancoach

Een traject of gesprekken op maat kunnen ingezet worden door de werkgever als 1e spoortraject. Of het kan een persoonlijke keuze zijn om in gesprek met een levensloopbaancoach de situatie in kaart te brengen, en kwesties die spelen rond de uitval op werk of het voorkomen van uitval, verzuim, burn-out verschijnselen, motivatieproblemen (mentaal verzuim) te bespreken.

In de gesprekken met inzet van levensloopbaanmethodieken kan vanuit een holistische visie naar uw situatie gekeken worden.

Interventies kunnen zijn:

-Motivatieproblemen onderzoeken, wat is precies het struikelblok?
-Competentiemanagement (zet u uw competenties goed in en welke zou u nog verder willen ontwikkelen)
-Zit u op de juiste plaats in uw organisatie?
-Lifecoaching vanuit intercultureel perspectief
-Achtergronden van verzuim analyseren, leren hanteren van stress-signalen en stressoren
-Hoe een gevoel van overbelasting te leren hanteren en voorkomen. Bij hoog gevoeligheid Is het belangrijk om uw valkuilen en knelpunten alsmede extra kwaliteiten te leren herkennen en hanteren.

Een Traject op Maat

Een traject op maat, waarbij zowel werknemer als werkgever de meerwaarde ervaren, bestaat uit een coaching begeleiding van een halfjaar (sessies, telefonische counseling, nazorg, rapportages).

Een gemiddeld traject kost € 1.500,-- exclusief BTW.

Intakegesprek

Een gratis kennismakingsgesprek met u, ook in samenspraak met uw werkgever, behoort tot de mogelijkheden. Een offerte op maat kan daarna verstrekt worden.