Outplacement


Bij naderend ontslag kan de vraag naar voren komen: hoe kom ik aan een andere baan. Ik doe al lang hetzelfde en waar liggen nog andere kansen voor mij? Welke competenties of kwaliteiten heb ik eigenlijk altijd ingezet en hoe kom ik erachter waar voor mij de kansen en openingen naar een nieuwe werksituatie liggen?

Of u bent al op non-actief of plotsklaps ontslagen door allerlei redenen zoals reorganisatie, en tot de conclusie gekomen dat het inroepen van loopbaanadvies om uw kansen te vergroten wenselijk is geworden.

Mijn jarenlange ervaring en succesfactor (met name voor 45-plussers) met het inzetten van een passend outplacementtraject heeft aangetoond dat het herijken van de kansen met ondersteuning het geïnvesteerde geld waard is. Een realistisch vernieuwd toekomstperspectief ontwikkelen wat zich vertaalt in inkomen en zinvol bezig zijn, dat kan op verschillende breekpunten in de levensloopbaan cruciaal zijn.

Afhankelijk van de vraag, of reeds doorlopen loopbaantrajecten, kunnen ook bepaalde modules van een outplacementtraject (op maat) ingezet worden.

Belangrijk vind ik dat men ook wil veranderen en wil onderzoeken in een gekozen traject. De arbeidsmarkt is een constant veranderende factor, maar de ervaring als loopbaanbegeleider heeft mij geleerd dat de uitkomst van een traject verrassend anders kan zijn dan de doelstelling die men aan het begin heeft vastgesteld. Men krijgt een veranderende kijk op zaken en zichzelf. Zelfvertrouwen, nieuwe perspectieven worden ontdekt.

Het mogen meelopen, ontdekken en vanuit expertise kunnen ondersteunen, motiveren en vergroten van zelfinzicht voedt mijn ziel. Elk mens ontmoet ik in de coaching met oprechte diepe interesse.


Trajecten Outplacement:

Modules (fase 1) optioneel       Plan van aanpak

Opstellen toekomstprofiel en aandachtsgebieden:

-Inzicht in eigen functioneren, valkuilen en communicatiestijl
-Energiemanagement (vitaliteit en zingeving)
-Zelfbeeldversterking (assertiviteit en feedback)
-Balans brengen tussen werk en privé timemanagement)
-Hoog gevoeligheid; hoog opmerkzaamheid; hoog intelligent
-Stress en overbelasting

Modules (fase 2) optioneel       Richting Bepaling

Sollicitatiebegeleiding - arbeidsmarktverkenning - bemiddeling:

-Inzicht in eigen functioneren, valkuilen en communicatiestijl
-Compententieprofiel opstellen
-Kernkwaliteiten versus werkprocessen
-Vergroten arbeidsmarktmotivatie
-CV/profiel aanscherpen of aanpassen
-Bepalen zoek- en sollicitatiestrategie, vacaturematching
-Solliciteren (schriftelijk en online)
-Oefenen sollicitatievaardigheden/STAR-methode
-Netwerken, social media, elevator pitch
-Bemiddelingsondersteuning
-Nazorg

Werkmerk (persoonlijk leiderschap) optioneel

Deze training heeft als focus het leiding geven aan uw eigen levensloopbaan en geeft inzicht in uw functioneren en reikt handvaten aan om uw werkrichting (opnieuw) te bepalen.

De training is bedoeld voor iedereen die:

-Inzicht wil verkrijgen in de persoonlijkheid
-Persoonlijke leiderschapscapaciteiten wil ontwikkelen
-De omslag van reactief naar proactief leven wil maken
-De eigen levensloopbaan bewuster wil vormgeven
-Een sparringpartner en coaching nodig heeft om zijn kwaliteiten en werkwaarde te leren benoemen en inzetten bij communicatie

Opbouw van het programma/sessies

-Bepaling persoonlijke doelstelling traject
-Terugblik op levensloopbaan door biografische methode
-Stilstaan bij heden en een weg uitzetten naar toekomst (visie, missie)

Praktische stappen

-CV/werkprofiel opstellen, competenties in kaart brengen
-Kernkwaliteiten, valkuilen en communicatie/leiderschapsstijl
-Sollicitatievaardigheden (oefenen STAR-methode voor het voeren van sollicitatiegesprekken; inzet netwerk, social media, elevator pitch en aandachtspunten naar eigen keuze)
-Ondersteuning matching CV/werkprofiel
-Bemiddeling en nazorg