Motivatie en Achtergrond


De levensgeschiedenis van de medemens heb ik altijd ervaren als een inspiratiebron. In mijn levensloopbaan is mijn interesse blijven uitgaan naar drijfveren en achtergronden van situaties in de levensloopbaan van de medemens - ook vanuit intercultureel, interreligieus en kunstzinnig perspectief.

Vanuit vele gezichtspunten heb ik - door studie en reflectie op mijn ervaringen - mijzelf gevormd tot wie ik nu ben:

Een levensloopbaanbegeleider

die vanaf 1992 in diverse functies gerelateerd aan het vakgebied haar expertise heeft ingezet.

Vanaf 2005 werk ik vanuit mijn bureau Kolibriecoaching. Van daaruit heb ik direct en in samenwerking met grotere bureaus opdrachten uitgevoerd voor het UWV, Onderwijs, Ministeries, profit-organisaties, scholingsinstituten, gemeentelijke sociale diensten, enz. Dit met een brede ervaring in loopbaanadvies aan 40 en 50-plussers.

Biografisch Onderzoek

Binnen loopbaan- en coaching-vraagstukken neemt de aandacht voor de persoonlijke levensgeschiedenis een centrale plaats in. Biografisch onderzoek richt zich op hetgeen men werkelijk heeft meegemaakt. Dit geeft inzicht in belangrijke gebeurtenissen, verbanden, thema's en patronen van de eigen levensloop- en loopbaan.

Een aantal trajecten in mijn aanbod zijn toegespitst op het hervinden van de arbeidsidentiteit door zo'n ingebouwd biografisch traject. Dit om de spanning uit het werkverleden en aandachttrekkende patronen aandacht te geven, om vervolgens met vernieuwd zelfinzicht het arbeidsaanbod en werkprofiel te benutten op de arbeidsmarkt.


Mijn Visie Motivatie en achtergrond