Janneke van Andel


Janneke van Andel - Levensloopbaancoach

Wie ben ik? Hoe heeft het leven en mijn loopbaan zich gevormd?

Andere culturen trokken mij van jongs af aan, wat leidde tot een aantal jaren academische studie Culturele Antropologie en Niet-Westerse Sociologie toen ik midden 20 was. Dit was een opstap naar een bredere kijk op de mens vanuit vele gezichtspunten.

De levensloop vanuit maatschappelijk en zingevingsperspectief ontdekken, dat heeft me vooral beziggehouden.

Arbeidsidentiteit

Via de hbo-studie tot Coach/Counselor Levensbeschouwing, Kunst en Cultuur, met als specialisatie levensloopbaancoach gericht op de re-integratiemarkt, heb ik mij ontwikkeld tot een coach met kennis rond de arbeidsidentiteit vanuit de innerlijke en uiterlijke loopbaan.

Een reflectie op life-events uit het verleden kan als noodzakelijkheid ervaren worden voordat men de toekomst gaat verkennen en een nieuw arbeidsaanbod kan formuleren. Ieder op zijn eigen manier en met de keuze wat wil men (nog) analyseren of ontdekken. Kort of lang stilstaan of kunnen kiezen voor een directe stap naar een hernieuwde kijk op je werk of nieuw functie, dat bepaalt de klant altijd zelf.

Loopbaanadviseur en trainer

Vanaf 1993 werk ik als loopbaanadviseur en trainer in diverse functies in zowel de profit- als de non-profit sector. In 2005 ben ik als zelfstandig professional gestart met mijn bureau Kolibriecoaching te Dordrecht en heb zowel individueel als groepsgewijs trajecten uitgevoerd, zelfstandig of in samenwerking met grotere re-integratiebureaus voor UWV, Onderwijssector, Gemeentes, bedrijfsleven en particulieren.


De Kolibrie

De Kolibrie is gekozen omdat hij symbool staat voor vaak voorkomende aspecten in mijn trajecten.

Hij kan achteruit vliegen
En stelt je dus in staat terug
te kijken op je loopbaan

Hij kan stil hangen in de lucht
Dit staat symbool voor het
vanuit helikopter standpunt
naar je eigen situatie kijken

Is snel en wendbaar
En dat is nodig om je aan te passen
aan veranderende omstandigheden

Hij is de kleinste vogel
Maar toch heel erg krachtig


Mijn Visie Motivatie en achtergrond