Levensloopbaancoach en Training


Waarmee helpt Kolibriecoaching?

-Loopbaanheroriëntatie
-Vitaliteit en Herstel coaching
-Outplacementtrajecten (voor particulieren en bedrijven)
-Loopbaanadvisering voor werkzoekenden (trajecten op maat)
-Groepstrainingen sollicitatievaardigheden en arbeidsmarktoriëntatie
-Profiel coaching

Het is mogelijk om een loopbaanmethodiek in een traject of aanpak in te zetten om zowel de innerlijke als uiterlijke loopbaan te onderzoeken.

Ervaringen inventariseren (wat heeft men werkelijk meegemaakt) geeft inzicht in belangrijke gebeurtenissen, verbanden, thema's en patronen van eigen levensloop- en loopbaan.

Via een stapsgewijze methodische aanpak wordt onderzocht hoe de levensloopbaan is vormgegeven en wat men er mee wil.

Op deze manier levert het levensverhaal de bouwstenen voor de toekomst en krijgt men weer 'zin' in leven en werk. Ook kan men via deze aanpak meer zicht krijgen op de achterliggende levensthema's van zingevings- en vitaliteitsblokkades.

Rode lijn in de aanpak

-Stilstaan bij het heden
-Terugkijken naar het verleden en inventariseren van mogelijke zingevings- en vitaliteitsblokkades
-Aandacht voor vitaliteitsproblemen (o.a. bij obesitas of hoog sensitiviteit)
-Opstellen persoons- en werkprofiel
-Verkennen arbeidsmarkt

Mijn Visie Motivatie en achtergrond